Advarsel!

For en tid siden kjøpte jeg en 'Rutland 914i Windcharger' fra Maritim i Bergen! Tok den med til min seilbåt som ligger permanent i Middelhavet.
Første problem var at vindgeneratoren vibrerte så kraftig at jeg måtte hindre den i å rotere om natten ellers fikk jeg ikke sove. Tok dette opp med produsenten 'Marlec Engineering Co Ltd' og ble meget overrasket av deres svar.  Det første de sa var at 'det er din egen feil*!!
Så fulgte en en lengre diskusjon hvor produsenten påsto at 'Rutland 914i Windcharger' var balansert fra fabrikken. Dette var jeg ikke enig i og etter at jeg påpekte feil i produsentens argumentasjon innrømmet de at 'Marlec Engineering Co Ltd' IKKE balanserte deres 'Rutland 914i Windcharger' på fabrikken.
'Marlec Engineering Co LTD' skiftet så taktikk og påsto at deres produksjon var så perfekt at deres 'Rutland 914i Windcharger' alltid var i balanse! Dette var jeg ikke enig med og påpekte at jeg hadde jobbet som 'design engineer' hos General Electric i USA, hvor det ble produsert Gass Turbiner for komersielle og militære fly, og var godt kjent med produksjon av roterende utstyr!
Så etter ca 6 månder med drift, bare om dagen, begynte lagrene å skrike høylytt!
Produsenten 'Marlec Engineering Co Ltd' avbrøt da videre diskusjon med meg og henviste meg til Maritim, Bergen! Her var også det første svaret fra dem 'det er din egen feil'! Så vedgikk de at det var sannsynligvis lagrene som vat havarert, Dette var jeg enig i og mente at siden 'Rutland 914i Windcharger' en fremdeles var under garanti burde Maritim, Bergen bekoste skifting av lagrene!
Maritim, Bergen forlangte at jeg returnerte Vindgeneratoren til deres bitikk i Bergen før de ville foreta seg noe.Dette mente jeg var helt unødvendig da vi var enig om skaden og det fantes gode verksteder i Tyrkia hvor jeg hadde båten akurat da. Men jeg hadde ingen problem med å sende Vindgeneratoren til Maritim, Bergen dersom Maritim, Bergen betalte frakt og forsikring da det var de som insisterte på å få Vindgeneratoren til sendt! Dette ble avslått av Maritim, Bergen som mente at dette fikk jeg betale selv, garanti til tross! Dette mente jeg var urettferdig da jeg hadde meldt inn skaden, som vi begge var enig om hva var, lenge før garantitiden utløp!
Maritim, Bergen skiftet da taktikk og insisterte at det 'var min feil' da jeg ikke hadde fulgt driftsbegrensninger for Vindgeneratoren! Disse begrensninger var helt nytt for meg, jeg har ikke sett dem i noen av de dokumenter jeg hadde lest om 'Rutland914i Windcharger' hverken før jeg kjøpte den eller i de dokumenter som fulgte med Vindgeneratoren!
Og jeg refererer ordrett disse 'hemmelige' begrensningene: NÅR DET REGNER SKAL VINDGENERATOREN TILDEKKES MED PRESENNING ELLER TAES INN!!!!!!!!
Dette mente jeg gjorde at 'Rutland 914i Windcharger' IKKE var egnet til utendørs bruk og ville på dette grunnlag heve kjøpet!
Maritim, Bergen benektet dette og opprettholdt sitt syn.
Jeg mente at dette var uhørt da jeg aldri i alle de dokumenter jeg hadde lest før jeg kjøpet Vindgeneratoren eller i de dokumenter som fulgte med Vindgeneratoren ALDRI var nevnt at Vindgeneratoren IKKE tålte vann!
Kontaktet da Forbrukerrådet og her fikk jeg en overraskelse! Forbrukerrådet var enig med Maritim, Bergen at det var helt OK å ha 'hemmelige' driftsbegrensninger og var enig med Maritim, Bergen i at kjøpet ikke kunne heves på dette grunnlag!!!!
For meg viser dette at Forbrukerrådet IKKE er på forbrukernes side men på produsentenes side. Bare til etterretning!!!!!
Lars E Nordang, Kaptein på S/Y Sesam

Visninger: 797

Svar på dette

Svar til denne diskusjonen

Jeg har også hatt en 914i på min båt, og som du sier var det mye støy og vibrasjon. Til slutt smeltet den nærmest i mye vind, og lot seg ikke reparere. Seatronic i Moss viste smidighet og aksepterte å heve kjøpet. Jeg har senere installert en Silentwind, den er en del dyrere, men mer stille og har bedre effekt,

 

Hei Tor!

Takk for info men jeg beklager at du også hadde problem med Rutland 914i.

Heldigvis hadde du en leverandør som tok sitt garantiansvar alvorlig, ikke som Maritim i Bergen hvor garantien kun gjelder innenfor døren!

RSS

På sorgenfri.com møter du likesinnede som liker seiling og da spesielt langseilere som digger langseiling eller jordomseiling.

© 2024   Opprettet av Sorgenfri.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår